ROBIT OYJ:N TALOUDELLINEN KATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2018

18.10.2018, 12:00 CET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2018 KLO 13.00

ROBIT OYJ:N TALOUDELLINEN KATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA2018

Robit Oyj raportoi tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi liikevaihtotiedon vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 10,0 prosenttia 20,8 miljoonaan euroon (23,1 miljoonaa euroa Q3/2017). Liikevaihto laski erityisesti Down the Hole liiketoiminnassa Australasiassa sekä Pohjois-Amerikan Top Hammer liiketoiminnassa. Valuuttakursseilla ei ollut olennaista vaikutusta vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Tilintarkastamaton tammi - syyskuun liikevaihto laski 2,7 prosenttia 63,9 miljoonaan euroon (65,7 miljoonaa euroa 1-9/2017). Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 2,9 miljoonaa euroa eli vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto oli 1,7 prosenttia edellisvuotista korkeammalla tasolla.

Aiemmin ilmoitetut säästötoimenpiteet on toteutettu suunnitellusti, ja niiden tulosta parantava vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2019. Yhtiö jatkaa strategian mukaista jakelijaverkoston kehittämistä liikevaihdon kasvattamiseksi. Liikevaihdon kasvattaminen on tärkeää ja yhtiöllä on vapaata tuotantokapasiteettia. Korean tehtaan hyvin toimiva tuotanto on lyhentänyt toimitusaikoja, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja uusasiakashankinnan edellytyksiä sekä alentaa vaihto-omaisuuden määrää yhtiön toimitusketjussa.

Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suunniteltua heikommin kolmannella vuosineljänneksellä, minkä vuoksi yhtiö muutti tulosohjeistustaan 15.10.2018 annetulla tiedotteella. Robitin päivitetyn näkemyksen mukaan vuoden 2018 euromääräinen EBITA-kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jää merkittävästi edellisvuoden alapuolelle, mikäli markkinakysyntä säilyy nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä.

ROBIT OYJ

Mika Virtanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj
Mika Virtanen, toimitusjohtaja
+358 40 832 7583
mika.virtanen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 19 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com