Published: 2017-05-11 10:40:00 CET
Remedy Entertainment Oyj
Remedy Entertainment Oyj: REMEDY KÄYNNISTÄÄ LISTAUTUMISANNIN, JULKAISEE ESITTEEN JA AIKOO HAKEA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Remedy Entertainment Oyj | Lehdistötiedote 11.5.2017 kello 11.40

REMEDY KÄYNNISTÄÄ LISTAUTUMISANNIN, JULKAISEE ESITTEEN JA AIKOO HAKEA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN, JAPANIIN TAI UUTEEN SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Konsoli- ja tietokonepeleihin keskittyvä suomalainen peliyhtiö Remedy Entertainment Oyj ("Remedy" tai "Yhtiö") käynnistää suunniteltuun First North -listautumiseensa liittyvän osakeannin.

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokoukselta 4.4.2017 saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista ("Listautumisanti"), jossa lasketaan liikkeeseen yhteensä enintään 2.300.000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet") ennakkoon sitoutuneille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti") ja yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti").

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ("First North").

Yhtiö on laatinut Listautumisantia ja suunniteltua listautumista koskevan esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt 11.5.2017.

Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa keskiviikkona 17.5.2017 klo 9.30. Yhtiön Listautumisannista saamat nettovarat ovat yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa, olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.

Listautumisannin pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook-sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä").

Toimitusjohtaja Tero Virtala kommentoi:

"Remedyn yli 20-vuotinen historia on osoitus menestyksekkäästä liiketoiminnasta rajusti kasvavassa ja muuttuvassa peliteollisuudessa. Olemme vuosien saatossa kehittäneet pelejä yhteistyökumppaneidemme kuten Microsoftin, Rockstar Gamesin ja Smilegaten kanssa. Remedy on nyt merkittävässä vaiheessa, jossa tavoitteenamme on luoda kumppaneille alihankintamallilla toteutettavien pelien rinnalla menestystarinoita myös omista pelibrändeistämme. Tavoitteenamme on siirtyä arvoketjussa vahvempaan asemaan. Sen lisäksi kehitämme pelituotantoamme kohti moniprojektimallia ja yksinoikeuspeleistä siirrymme useamman pelialustan julkaisuihin. Uudessa liiketoimintamallissa Remedyn oman rahoituksen osuus hankkeissa on suurempi, minkä vuoksi olemme hakemassa listautumista First North -markkinapaikalle ja järjestämässä listautumisantia".

Listautumisanti lyhyesti:

 • Listautumisannissa tarjotaan yhteensä enintään 2.300.000 Tarjottavaa Osaketta ennakkoon sitoutuneille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti") ja yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti").
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti yhteensä enintään 529.500 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa yhteensä 1.770.500 Tarjottavaa Osaketta. Hallitus voi päättää, että Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä on enemmän, mikäli Yleisöannissa ei merkittäisi kaikkia Yleisöannissa Tarjottavia Osakkeita.
 • Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa keskiviikkona 17.5.2017 kello 9:30 ja päättyy viimeistään tiistaina 23.5.2017 kello 16:30. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylimerkintätilanteessa oikeus Yleisö- ja Instituutioannin keskeyttämiseen aikaisintaan perjantaina 19.5.2017 kello 16:30.
 • Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta ("Merkintähinta") on 5,65 euroa.
 • Instituutioantiin voivat osallistua vain Accendo Capital SICAV ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake ("Sijoittajat"), jotka ovat ennakkoon sitoutuneet merkitsemään kaikki Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet.
 • Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 11.254.100 osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen. Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 25,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 20,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.
 • Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeella odotetaan alkavan First Northissa arviolta tiistaina 30.5.2017 kaupankäyntitunnuksella "REMEDY".
 • Listautumisannin ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen.

Listautumisen syyt ja varojen käyttö:

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannissa saatavat varat ensisijaisesti Yhtiön kasvustrategian nopeuttamiseen vahvistamalla moniprojektimallia ja rahoittamalla uusien omien pelien kehittämistä ja kaupallistamista. Listautumisannista saatavat varat mahdollistavat lisäksi Yhtiön taseen vahvistamisen. Listautumisannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First Northiin. Listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön Osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä Osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa tai -järjestelyissä.

Esitteen saatavilla olo

Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoitteesta www.remedygames.com/IPO sekä Pääjärjestäjän internet-osoitteesta www.alexander.fi/remedy 11.5.2017 alkaen ja painettuna versiona viimeistään 15.5.2017 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Kappelitie 8, 02200 Espoo, Pääjärjestäjän toimipisteestä Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tärkeitä päivämääriä

 • Esite saatavilla 11.5.2017
 • Merkintäaika alkaa 17.5.2017 kello 9:30
 • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.5.2017 kello 16:30
 • Merkintäaika päättyy arviolta 23.5.2017 kello 16:30
 • Lopullisen tuloksen julkistaminen arviolta 24.5.2017
 • Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 29.5.2017
 • Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille arviolta 29.5.2017
 • Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 30.5.2017

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tero Virtala
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Viestintäjohtaja Thomas Puha
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: thomas.puha@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä
Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games ja Smilegate. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake's American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016).

LIITTEET
LISTAUTUMISANNIN EHDOT

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältöä ei saa julkistaa tai levittää suoraan tai välillisesti kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia tämän kirjallisen materiaalin levittämiselle ja tarjottavien osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vastuulla. Yhtiöllä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison­Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison­Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu­ ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.