Published: 2018-02-16 08:00:00 CET
Remedy Entertainment Oyj
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 16.2.2018 kello 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017 (Tilintarkastettu)

2017 kasvupanostusten vuosi, peliprojektit edistyvät suunnitellusti

Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat:

 • Liikevaihto 8 862 (8 694) tuhatta euroa, muutos 1,9 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 1 389 (2 338) tuhatta euroa, muutos -40,6 %.
 • Liiketoiminnan rahavirta -1 532 (1 431) tuhatta euroa, muutos -207,1 %
 • Nettokassa 20 694 (10 348) tuhatta euroa, muutos 100,0 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,078 (0,150) euroa, muutos -48,0 %.
 • Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 149 (135).
 • Kaksi peliprojektia käynnissä, molemmat etenevät suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.
 • Remedy tiedotti marraskuussa talousjohtaja Mika Reinin jättävän tehtävänsä ja käynnisti uuden talousjohtajan haun.

Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat

 • Liikevaihto 17 168 (16 414) tuhatta euroa, muutos +4,6 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 2 006 (3 946) tuhatta euroa, muutos -49,2 %.
 • Liiketoiminnan rahavirta -2 221 (6 133) tuhatta euroa, muutos -136,2 %
 • Nettokassa 20 694 (10 348) tuhatta euroa, muutos 100,0 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,122 (0,287) euroa, muutos -57,5 %.
 • Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella 139 (128).
 • Remedy listautui First North Finland -markkinapaikalle ja järjesti listautumisannin. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 29.5.2017.
 • CrossFire 2 -peliin liittyen yhtiö solmi helmikuussa sopimuksen kehitysprojektin laajentamisesta.
 • P7-projektinimellä kulkevan pelin osalta yhtiö teki toukokuussa sopimuksen pelin julkaisemisesta konsoli- ja tietokonepelialustoille.
 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

Avainluvut

FAS (TILINTARKASTETTU) 7-12/2017* 7-12/2016* 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, 1 000 € 8 862 8 694 17 168 16 414
Liikevaihdon kasvu, % 1,9 % 3,3 % 4,6 % 19,4 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 1 389 2 338 2 006 3 946
Liikevoitto liikevaihdosta, % 15,7 % 26,9 % 11,7 % 24,0 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 943 1 657 1 469 3 166
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 10,6 % 19,1 % 8,6 % 19,3 %
Taseen loppusumma, 1 000 € 26 652 11 190 26 652 11 190
Nettokassa, 1 000 € 20 694 10 348 20 694 10 348
Nettovelkaantumisaste, % -94,8 % -137,3 % -94,8 % -137,3 %
Omavaraisuusaste, % 81,9 % 74,1 % 81,9 % 74,1 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 145 122 139 123**
Osakekohtainen tulos, € 0,078 0,150 0,122 0,287
Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,078 0,150 0,122 0,287
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 12 072 150 11 018 000*** 12 072 150 11 018 000***

* Tilintarkastamaton.
** Vuodesta 2016 tilikauden keskimääräisen henkilöstömäärän laskentatapa on muuttunut ja vertailukelpoinen luku on 128.
*** Huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset - korollinen vieras pääoma
Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - likvidit sijoitukset) / Oma pääoma
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Toimitusjohtaja Tero Virtalan kommentit

"Liikevaihtomme kasvoi heinä-joulukuussa 1,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 4,6 % ollen 17,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtomme koostui pääasiassa kahteen pelihankkeeseemme liittyvistä, pelien julkaisijoilta saatavista kehitysmaksuista, sekä vähäisemmässä määrin aiemmin kehittämiemme Alan Wake ja Quantum Break -pelien myynti- ja rojaltituloista.

Liikevoittomme laski heinä-joulukuussa 40,6 % vertailujaksoon verrattuna, ollen 15,7 % liikevaihdosta. Koko vuoden liikevoittomarginaali oli 11,7 % liikevaihdosta. Tulostamme on rasittanut toisen, osin itse rahoittamamme P7-työnimellä kulkevaa pelin kehitystiimin rakentaminen. Myös Northlight-teknologiamme kehitystiimiä on vahvistettu, mikä näkyy kasvaneina kuluina.

Nettokassamme on vahva, ollen vuodenvaihteessa 20,7 miljoonaa euroa. Tämä on antanut meille hyvän perustan tehdä yllä kuvattuja panostuksia. Kuluneen puolivuotiskauden liikevaihto ja -voitto olivat hyvällä tasolla, kun ottaa huomioon pelihankkeidemme kehitysvaiheet ja tekemämme panostukset.

Molemmat peliprojektimme ovat edenneet hyvin ja niiden kehitystyö jatkuu sovittujen aikataulujen mukaisesti. Olemme toimittaneet Smilegate Entertainment Ltd:lle tekemämme CrossFire 2 -pelin yksinpelikampanjan sovitut välitavoitteet ajallaan, ja vastaavasti saaneet välitavoitteisiin sidotut maksut ajallaan. Yksinpelikampanjan kehitys jatkuu edelleen vuonna 2018. Toteuttamamme kampanja on osa laajempaa kehitteillä olevaa CrossFire 2 -peliä, jonka kehitys- ja kaupallistamissuunnitelmista vastaa Smilegate.

Toinen pelihankkeemme, 505 Games S.p.A.:n kanssa tehtävä P7-projektinimellä kulkeva peli, siirtyi katsauskauden alussa esituotantovaiheesta tuotantovaiheeseen. Pelin kehitys on edistynyt suunnitelmiemme mukaisesti. P7 odotetaan julkaistavan vuoden 2019 aikana.

Kahden käynnissä olevan peliprojektimme lisäksi käynnistimme vuoden 2017 lopussa uuden peliprojektin esivalmistelut.

Olemme kehittäneet eteenpäin pelejämme palvelevaa Northlight-teknologiaa ja vahvistaneet entisestään sitä kehittävää tiimiä. Erityisesti moninpeli-, tekoäly- ja animaatioteknologiat, sekä pelinkehitystyökalumme ovat ottaneet merkittäviä askeleita eteenpäin.

Osaava ja motivoitunut henkilöstömme on merkittävin syy hyvälle kehityksellemme.  Henkilöstömäärämme oli vuoden 2017 lopussa 149 henkilöä, oltuaan edellisvuoden lopussa 135. Uudet työntekijämme vahvistavat pääosin peli- ja teknologiatiimejämme. Vuoden 2017 lopulla henkilöstöstämme 61 % oli suomalaisia ja 39 % ulkomailta Suomeen saapuneita pelialan ammattilaisia. Nämä osaajat edustavat 20 eri kansallisuutta, ollen arvokas lisä tehdessämme pelejä globaalille markkinalle. Rekrytointimme on toiminut hyvin, mikä on tärkeää myös tulevia kasvupanostuksiamme varten. Henkilöstömäärän kasvun myötä nykyinen toimistomme on jäämässä meille pieneksi, minkä vuoksi teimme vuoden 2017 lopulla sopimuksen uuden toimitilan vuokraamisesta. Muutamme tarpeitamme varten remontoituun toimistoon Espoon Olarinluomaan vuoden 2018 aikana.

Olemme vuonna 2017 ottaneet merkittäviä kehitysaskeleita. Siirryimme moniprojektimalliin ja meillä on kaksi pelihanketta tuotantovaiheessa. Yhteistyömme Smilegaten kanssa CrossFire 2:n yksinpelikampanjasta on jatkunut, ja solmimme 505 Gamesin kanssa julkaisusopimuksen P7:stä, jonka brändin ja immateriaalioikeudet itse omistamme. CrossFire 2 -yksinpelikampanja on ensimmäinen first person shooter -pelimme, mikä laajentaa käytössämme olevia pelimekaniikoita. P7 puolestaan luo meille pelimekaniikoita ja tarinankerronnan tapoja, joiden avulla pystymme tarjoamaan pelaajille pidempikestoisia pelikokemuksia.

Kasvupanostuksemme jatkuvat myös vuonna 2018. Vahvistamme pelejämme tukevaa osaamista ja toimintatapoja, rekrytoimme, tuemme ja kehitämme edelleen henkilöstöämme ja tiimejämme. Rakennamme eteenpäin myös kaupallista toimintaamme ja kumppanuuksia, sekä ennen kaikkea kehitämme pelejämme. Tulemme ylpeänä kertomaan peleistämme lisää, kun hetki on oikea sekä meille, että kumppaneillemme."

Tulevaisuuden näkymät

Johtuen yksittäisten peliprojektien kehitysvaiheista sekä julkaisusopimuksiin ja niiden ajoituksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, yhtiö ei katso tarkoituksenmukaiseksi antaa arviota vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Vaihtelut puolivuotistulosten ja tilikausienkin välillä voivat olla merkittäviä riippuen julkaisijoiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia asiakkaidensa kanssa. Kasvun on tarkoitus toteutua ensisijaisesti orgaanisesti. Taloudellisesti yhtiö on vakaalla pohjalla.

Uuden strategian rakennusvaihe on käynnissä vielä vuoden 2018 ja sen mukaiset panostukset tulevat rasittamaan tulosta. Vuoden 2018 aikana yhtiöllä tulee olemaan kaksi pelihanketta tuotantovaiheessa, jossa sekä niiden aiheuttamat henkilöstökulut että ulkopuolisten palvelujen ostot ovat suurimmillaan. Toinen projekteista on koodinimellä P7 kulkeva yhtiön oma pelibrändi, jossa yhtiön oma rahoitusosuus on merkittävä. Samalla yhtiö myös aloittaa kolmannen peliprojektin, jatkaen rekrytointeja ja muita kasvustrategiaa tukevia panostuksia. Nämä kaikki tulevat rasittamaan yhtiön tulosta vuoden 2018 aikana.

Julkaisijakumppaneilta saatavien kehitysmaksujen suuruus riippuu tulevista pelihankkeista, ja muista yhteistyön ehdoista.

Taloudellinen katsaus 1.1.-31.12.2017

Liiketoiminnan tulos

Remedyn liikevaihto tarkastelujaksolla oli 17 168 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2016: 16 414 tuhatta euroa) ja muutos 4,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävimpiä liikevaihdon kasvuun vaikuttaneita tekijöitä olivat kahden samanaikaisen peliprojektin kehittäminen ja niiden kummankin julkaisijalta saadut kehitysmaksut. Lisäksi 2012 julkaistut Alan Wake ja Alan Wake's American Nightmare -tietokonepelit toivat tarkastelujaksolla enemmän liikevaihtoa kuin vuotta aikaisemmin. Tarkastelujaksolla ei julkaistu uusia Remedyn pelejä, toisin kuin 2016, jolloin Quantum Break julkaistiin tietokone- ja Xbox One -pelialustoille.

Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudelta olivat 1 075 (247) tuhatta euroa. Vuoden 2017 liiketoiminnan muut tuotot koostuvat Tekes-avustuksista ja laskutuksesta yhteistyökumppaneilta. Vertailukauden muut tuotot olivat laskutusta yhteistyökumppanilta.

Liikevoitto (EBIT) oli 2 006 (3 946) tuhatta euroa, muutos -49,2 %. Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat muun muassa henkilöstökulujen kasvu (n. 1 349 tuhatta euroa kasvua) ja ulkopuolisten palvelujen ostot (n. 1 244 tuhatta euroa kasvua).

Katsauskaudelle ajoittuneeseen First North -listautumiseen liittyvät kulut olivat 577 tuhatta euroa, ja ne on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Katsauskauden tulos tammi-joulukuulta 2017 oli 1 469 (3 166) tuhatta euroa, muutos -53,6 %.

Taloudellinen asema

Remedyn taseen loppusumma 31.12.2017 oli 26 652 (11 190) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 81,9 % (67,3 %) ja nettovelkaantumisaste --94,8 % (-137,3 %). Yhtiöllä ei ollut taseessa liikearvoa.

Tilikauden aikana Yhtiö kirjasi yhteensä n. 1,87 miljoonan edestä kustannuksia tutkimus ja kehitystoiminnasta. Kustannukset on kirjattu vuosikuluiksi, eikä niitä ole aktivoitu taseeseen.

Pysyvät vastaavat

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 31.12.2017 olivat 452 (375) tuhatta euroa. Muutos johtuu tehdyistä poistoista ja toisaalta uusista teknologiahankinnoista.

Vaihtuvat vastaavat

Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 31.12.2017 olivat 26 200 (10 815) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 22 559 (10 348) tuhatta euroa sekä lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 3 099 (218) tuhatta euroa. Muutos johtuu yhtiön listautumisannissa keräämistä uusista pääomista ja saamisten osalta projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavista tuloista.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa oli -2 221 (6 134) tuhatta euroa. Muutos johtuu vertailukaudelle ajoittuneista merkittävistä projektiliiketoiminnan maksuista.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2017 oli 21 820 (7 536) tuhatta euroa. Oman pääoman muutos johtui listautumisannista, osingonjaosta sekä tilikauden voitosta.

Remedyn osakkeet otettiin monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle 29.5.2017. Listautumisen yhteydessä suoritetussa listautumisannissa kerättiin Remedylle 12 995 000 euroa uutta omaa pääomaa. Lisäksi Remedyn optio-ohjelman 2014 nojalla merkittiin 798 950 uutta osaketta ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla 6.6.2017. Näiden osakemerkintöjen perusteella uutta omaa pääomaa kirjattiin 399 475 euroa. Optio-ohjelman perusteella merkittiin listautumisen jälkeen vuoden 2017 aikana vielä lisäksi 19 100 osaketta, jotka otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla 19.9.2017 ja joista yhtiölle kirjattiin omaa pääomaa 9 550 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-ohjelman 2014 optio-oikeuksilla päättyi 31.12.2017.

Vieras pääoma

Yhtiön vieras pääoma 31.12.2017 oli 4 832 (3 654) tuhatta euroa. Muutos johtuu pääosin yhtiön nostamasta TEKES-tuotekehityslainasta 1 895 tuhatta euroa, joka kirjattiin pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan, sekä projektituloina saatavien ennakoiden muutoksesta, verovelkojen muutoksesta ja työnantajasuoritusvelkojen muutoksesta.

Tilikauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 22,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 149 (135), kasvua +10,4 %. Valtaosa uudesta henkilöstöstä keskittyy peliprojekteihimme ja Northlight-teknologiamme kehitykseen.

Katsauskauden aikana Remedyn johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, talousjohtaja Mika Reini, tuotantojohtaja Markus Mäki ja luova johtaja Sami Järvi.

Remedyn 4.4.2017 kokoontunut yhtiökokous valitsi Remedyn hallitukseen uusina jäseninä Jussi Laakkosen ja Henri Österlundin. Tarkastelujaksolla yhtiön hallitukseen kuuluivat edellä mainittujen uusien jäsenten lisäksi hallituksen puheenjohtajana toimiva Markus Mäki ja hallituksen jäsenet Ossi Pohjola ja Christian Fredrikson.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017 Espoossa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ja

 • vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta,
 • päätti osingonjaosta siten, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhteensä 599 924,70 euroa ulkona oleville osakkeille eli 0,067 euroa per osake (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9)

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti mm. muuttaa yhtiöjärjestystä sekä valtuuttaa hallituksen päättämään

 • Osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla sekä siihen liittyvistä asioista;
 • Osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä on enintään 3 500 000 (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9); ja
 • Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 500 000 (huomioiden varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 päätös osakkeiden jakamisesta suhteessa 1:9).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi korottaa osakepääomaa 80 000 euroon rahastokorotuksella Yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi muuttumisen yhteydessä.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Kaupankäynti Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 29.5.2017 kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen merkintähinta listautumisannissa oli 5,65 euroa.

Tammi-joulukuu 2017 Osakkeen korkein kaupankäyntihinta, euroa Osakkeen alin kaupankäyntihinta, euroa Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta, euroa
REMEDY 7,18 5,95 6,44

  31.12.2017 31.12.2016 *
Markkina-arvo, euroa 77.744.646 N/A
Osakkeenomistajia 4 184 N/A


* Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 29.5.2017.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 5.5.2017 alkaen (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakemäärä 31.12.2017 oli yhteensä 12 072 150. Varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 4.4.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 3 500 000 osaketta. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen yhteensä enintään 2 300 000 uutta osaketta toukokuussa 2017 järjestetyssä listautumisannissa. Valtuutusta on jäljellä siten, että hallitus voi laskea liikkeeseen 1 200 000 uutta osaketta.

Yhtiöllä oli vuonna 2014 hyväksytty yhtiön avainhenkilöille suunnattu osakeperusteinen optio-oikeuksin toteutettu kannustinohjelma. Yhtiön uusien tai hallussa olevien osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia annettiin nimetyille avainhenkilöille yhteensä 852 300 kappaletta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli 1.6.2014-31.12.2017 ja osakkeen osakekohtainen merkintähinta oli 0,50 euroa. Mahdollisilla osingonjaoilla ei ollut vaikutusta merkintähintaan. Katsauskauden aikana optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 818 050 yhtiön uutta osaketta, minkä jälkeen avainhenkilöillä olevia optio-oikeuksia jäi vielä käyttämättä 800 kappaletta. Uudet osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla. Optio-ohjelma päättyi päivämäärällä 31.12.2017, minkä jälkeen sen nojalla myönnetyillä optio-oikeuksilla ei voi enää merkitä osakkeita.

Riskit ja epävarmuustekijät

Remedyn liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on esitelty kattavasti 11.5.2017 julkaistussa Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä. Esitteeseen voi tutustua osoitteessa www.remedygames.com/esite. Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia esitteen julkaisun jälkeen.

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat

 • Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnittelemiaan pelejä riittävässä laadussa, aikataulussa ja budjetissa.
 • Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja yhtiön julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia yhtiötä kohtaan.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta.

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon.

Voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Tilikauden voitto on 1 469 339,30 euroa. Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen.

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Talousjohtaja Mika Reinin työsuhde päättyi 19.1.2018 marraskuussa 2017 tiedotetun mukaisesti. Yhtiö nimitti 1.2.2018 uudeksi talousjohtajaksi KTM Terhi Kaupin (s. 1971). Kauppi aloittaa Remedyn palveluksessa 14.5.2018. Yhtiön väliaikaisena talousjohtaja toimii tähän saakka Senior Financial Controller Niko Stark.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tilinpäätöstiedotteen koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

5.3.2018                       Vuosikertomus 2017 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.remedygames.com/sijoittajille

26.3.2018                     Varsinainen yhtiökokous

16.8.2018                     Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2018

Tuloslaskelma (FAS)

  1.7.2017- 31.12.2017 1.7.2016- 31.12.2016 1.1.2017- 31.12.2017 1.1.2016- 31.12.2016
Tuloslaskelma      
L I I K E V A I H T O 8 861 649 8 694 248 17 167 957 16 414 000
Liiketoiminnan muut tuotot 733 175 214 046 1 074 816 246 905
Materiaalit ja palvelut -1 308 774 -875 114 -2 668 725 -1 457 488
BRUTTOTULOS 8 286 050 8 033 180 15 574 048 15 203 417
Henkilöstökulut -5 139 355 -4 336 380 -9 797 092 -8 447 657
Palkat ja palkkiot -4 242 862 -3 461 444 -8 059 184 -6 846 420
Henkilösivukulut -896 493 -874 935 -1 737 908 -1 601 237
Poistot ja arvonalentumiset -109 087 -95 118 -201 846 -170 034
Suunnitelman mukaiset poistot -109 087 -95 118 -201 846 -170 034
Liiketoiminnan muut kulut -1 648 423 -1 264 169 -3 569 071 -2 639 832
L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 1 389 186 2 337 513 2 006 039 3 945 894
Rahoitustuotot ja -kulut -154 516 -107 974 -168 730 -207 445
Muut korko- ja rahoitustuotot -27 754 72 758 25 120 151 904
Korkokulut ja muut rahoituskulut -126 762 -180 732 -193 850 -359 349
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 234 670 2 229 539 1 837 309 3 738 448
Tuloverot -291 949 -572 473 -367 970 -572 473
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -291 949 -572 473 -367 970 -572 473
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 942 721 1 657 066 1 469 339 3 165 975

Tase (FAS)

TASE 31.12.2017 31.12.2016
     
PYSYVÄT VASTAAVAT 451 664 374 601
Aineettomat hyödykkeet 0 77 944
Aineelliset hyödykkeet 451 664 296 657
VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 200 441 10 815 476
Pitkäaikaiset saamiset 512 527 249 163
Lainasaamiset 12 393 43 074
Muut saamiset 500 134 206 089
Lyhytaikaiset saamiset 3 099 265 217 965
Myyntisaamiset 2 465 637 57 488
Muut saamiset 192 776 49 227
Siirtosaamiset 440 852 111 249
Rahat ja pankkisaamiset 22 588 649 10 348 348
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 652 105 11 190 077
     
OMA PÄÄOMA 21 819 981 7 535 608
Osakepääoma 80 000 8 220
Ylikurssirahasto 38 005 38 005
Muut rahastot (oy) 13 747 629 373 453
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 485 007 3 949 956
Tilikauden voitto (tappio) 1 469 339 3 165 975
VIERAS PÄÄOMA 4 832 124 3 654 468
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 894 579 0
Lainat rahoituslaitoksilta 1 894 579 0
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 937 545 3 654 468
Saadut ennakot 0 1 022 317
Ostovelat 431 286 281 344
Muut velat 228 102 182 268
Siirtovelat 2 278 157 2 168 539
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 652 105 11 190 077

Rahoituslaskelma (FAS)

RAHOITUSLASKELMA 1.7.2017-31.12.2017 1.7.2016-31.12.2016 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta -1 532 224 1 431 066 -2 221 083 6 133 622
Investointien rahavirta -40 276 -46 679 -278 910 -54 771
Rahoituksen rahavirta 1 935 583 -773 386 14 740 293 -1 157 692
  0 0    
Rahavarat - alkusaldo 22 225 565 9 737 347 10 348 348 5 427 189
Rahavarojen muutos 363 083 611 001 12 240 300 4 921 159
Rahavarat - loppusaldo 22 588 649 10 348 348 22 588 649 10 348 348

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutos ajalta 1.7.2017-31.12.2017 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2017 80 000 38 005 13 738 079 7 011 626 0 20 867 710
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät     9 550      
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         942 721  
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 80 000 38 005 13 747 629 7 011 626 942 721 21 819 981
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.7.2016-31.12.2016 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2016 8 220 38 005 273 930 6 378 965 0 6 699 120
Osakeanti ja muut osakemerkinnät     99 523      
Osinko       -232 760    
Omista osakkeista maksettu määrä       -687 341    
Katsauskauden voitto/-tappio         1 657 066  
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 8 220 38 005 373 453 5 458 865 1 657 066 7 535 608
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2017-31.12.2017 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2017 8 220 38 005 373 453 7 115 931 0 7 535 608
Osakepääoman korotus 71 780          
Osakeanti ja muut osakemerkinnät     13 374 177      
Osinko       -599 925    
Omista osakkeista maksettu määrä       -30 999    
Katsauskauden voitto/-tappio         1 469 339  
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 80 000 38 005 13 747 629 6 485 007 1 469 339 21 819 981
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2016-31.12.2016 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2016 8 220 38 005 273 930 5 070 852 0 5 391 007
Osakeanti ja muut osakemerkinnät     99 523      
Osinko       -433 556    
Omista osakkeista maksettu määrä       -687 341    
Katsauskauden voitto/-tappio         3 165 975  
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 8 220 38 005 373 453 3 949 956 3 165 975 7 535 608

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017

NIMI OSAKEMÄÄRÄ OMISTUSOSUUS
Mäki Markus Heimo Tapio 3 447 000 28,6 %
Nordea Bank Ab (Publ), Suomen Sivuliike 2 137 239 17,7 %
Järvi Sami Antero 860 000 7,1 %
Reini Mika Olavi 567 800 4,7 %
Virtala Tero Tapani 370 000 3,1 %
Lehtinen Saku Hermanni 307 600 2,5 %
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 266 075 2,2 %
Hyytiäinen Anssi Kalervo 218 306 1,8 %
Tolsa Tero Sakari Anttoni 212 000 1,8 %
Blåfield Henri Erik 131 950 1,1 %

Espoossa 16. päivänä helmikuuta 2018.

Remedy Entertainment Oyj

HALLITUS

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tero Virtala
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Sijoittajasuhdevastaava Lauri Haavisto
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake's American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet