13.09.2011 10:41:15

Investment Outlook 3, 2011: Investerarstrategier i tider av oro - en riskfylld balansgång

Det finns fler faktorer än vanligt att beakta innan man som investerare tar sina placerarbeslut, trots en relativt lågt värderad börs. Svaret på frågan "Är det köpläge?" är en högst individuell fråga med individuella svar. SEB:s huvudscenario är att konjunkturuppgången fortsätter, men i långsammare takt.

 

Aktier och Private Equity har alltjämt de bästa avkstningsmöjligheterna på 1-2 års sikt. Men risknivån går upp och resan framöver kan innebära mycket sjögång med tvära kast mellan våg och vågdal. För den riskskygga är Hegdefonder, High Yield-obligationer och i viss mån råvaror ett bättre val. Det visar SEBs senaste Investment Outlook, marknadens mest omfattande guide över det aktuella investeringsklimatet.

 

- Vi har kommit till läget när man måste ställa sig frågan om kapitalbevarande eller avkastning ska vara huvudfokus. Och detta blir en balansakt där den enkla sanningen är att gårdagens sanningar är dagens osanningar, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

 

Den gamla "köp och behåll"-strategin där aktier ansågs vara den enda stabila källan till avkastning håller inte längre. Med dagens volatila aktiemarknader och de risker svängningarna ger måste man vara helt klar över varför man äger aktier och vilket syfte de har i den portfölj man förvaltar. Generella "sanningar" som att globala aktier "alltid" avkastar 7-8 procent per år är grova förenklingar och i viss mån ren lögn. Det krävs ofta orealistiskt långa tidsperioder för att man ska ha fog för ett sådant påstående.
 
-
Placerare står inför helt nya utmaningar; det ovanliga konjunkturmönstret, det faktum att den ekonomisk-politiska verktygslådan skramlar allt tommare vilket tvingar fram en okonventionell penningpolitik samt att Emerging Markets som världens motor är känslig för minskad riskaptit. Detta sammantaget är en helt ny brygd, i rapporten ger vi vår syn på den och hur man som investerare bör agera, säger Hans Peterson.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet för sju tillgångsslag och ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

 

För mer information kontakta
Hans Peterson, Chef, Investment Strategy på SEB Private Banking, tel; 08-7636921

 
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se  
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs på www.sebgroup.se

Pressmeddelande (PDF)
Investment Outlook