06.02.2012 08:30:00

Hushållen mindre negativa till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator vänder upp till minus 13

Synen på bostadsmarknaden är fortsatt negativ, men något fler hushåll än tidigare tror på stigande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som ligger på minus för sjunde månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,78 procent om ett år och tre procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på fallande bostadspriser under det närmaste året, lika stor andel som förra månaden. Andelen som tror på stigande priser är 30 procent, att jämföra med förra månadens 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 22 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på minus 13, en uppgång med  fyra enheter sedan förra månaden.

  • Lugna ränteutsikter och stabilare börsklimat får hushållen att se något mindre negativt på bostadsprisutvecklingen. Men fortfarande är pessimisterna i majoritet. Resultatet av boprisindikatorn talar för fortsatt "pyspunka" på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,78 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,78 procent, samma som i januarimätningen.

Endast tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden jämfört med fem procent förra månaden. Senaste och enda gången den var på denna låga nivå var i december 2008.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 januari till 2 februari 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

feb-
11
mar-
11
apr-
11
maj-
11
juni-
11
juli-
11
aug-
11
sept-
11
okt-
11
nov-
11
dec-
11
jan-
12
36 27 34 36 29 9 -2 -24 -19 -17 -24 -17
För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se

Pressmeddelande PDF
Boprisindikatorn feb 2012