<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
I delårsrapporten för perioden januari - september 2016 som offentliggjordes den 18 november presenterades koncernens resultaträkning i felaktigt format. Dessutom saknades en tabell avseende bolagets förändring i eget kapital.

Informationen i rapporten var i övrigt korrekt, men en kompletterad version av delårsrapporten har offentliggjorts på bolagets hemsida www.serstech.com


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)

Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

 

Thomas Pileby, Styrelseordförande

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com


Om Serstech AB 

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com

]]>