<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release

Nya partners i Kina och USA - strategianpassning följer plan


Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättning: KSEK 1 210 (2 939)
  • Periodens resultat: KSEK -3 434 (-722)
  • Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,02)
  • Resultat per genomsnittligt antal aktier: SEK -0,07 (-0,02)
  • Levererar order till FN
  • Första ordern på den unika databasen för kemiska stridsmedel


VDs kommentar

Under första kvartalet 2018 har vi fokuserat på implementationen av vår nya strategi och att bygga distributionskanalerna. Under kvartalet tecknade vi avtal med vår första systemintegratör, som även är vår första partner på den viktiga, men tidigare för oss inte tillgängliga, USA-marknaden. Vi har också haft och fortsätter att ha lovande och långt gångna diskussioner med blivande OEM-partners, varav flera har global räckvidd, med stora återförsäljarnätverk och uppemot ett hundratal egna säljare.

Arbetet som utförts under Q1 lägger grunden för Serstechs kommande tillväxt. Under hela året kommer vi att fokusera på att etablera och förnya våra tre vägar till marknaden - traditionella återförsäljare, OEM-partners och systemintegratörer. Under Q1 har en del avtal med tidigare återförsäljare sagts upp och nya tecknats, bland annat i Kina, USA och i flera länder i Sydostasien. Eftersom Serstech har börjat etablera sig på marknaden så kan vi nu attrahera mer kompetenta partners än tidigare och dessutom till bättre villkor.

Avtalsförhandlingarna med OEM-partners och systemintegratörer är mer komplexa än med återförsäljare, men trots komplexiteten har ett första avtal redan tecknats under Q1 och andra förhandlingar pågår. Generellt sett så kan avtalen på kort sikt resultera i demobeställningar till partnerns egen säljorganisation och efter en bearbetning av marknaden skarpa beställningar.

Januari månad handlade mycket om vår företrädesemission, som genererade ett mycket stort intresse och när teckningsperioden stängdes var emissionen tecknad till 197 %. Emissionen tillförde bolaget drygt 20 miljoner kronor efter emissionskostnader och utgjorde förutsättningen för den pågående satsningen på en förnyad go-to-market-strategi och en helt annan långsiktighet i försäljningsarbetet.

Under perioden genomfördes leveransen till FN och vi fick också en första beställning av vår databas för identifiering av kemiska stridsmedel. Beställningen som gjordes från Rumänien och Bulgarien var dels den första ordern för databasen, och dels den första större ordern från Europa och det är naturligtvis mycket glädjande att vi så snart efter lanseringen i november fick en beställning på drygt 1,7 MSEK. Ordern kommer att levereras och faktureras under maj månad.

Bruttomarginalen under perioden var lägre än normalt, eftersom en stor del av beställningarna var på demoprodukter för användning av nya partners i deras säljarbete. Långsiktigt räknar vi med att ha bruttomarginaler på över 50 %, men en aning lägre än tidigare då våra blivande OEM-partners kommer att ha vissa volymrabatter. Den något lägre marginalen är en direkt konsekvens av vår nya affärsmodell, men den förväntat högre volymen kommer att kompensera för detta.

Under första kvartalet påbörjades totalt fem nyrekryteringar och vi har redan en ny person på plats. Fokus i rekryteringen är på sälj och marknad, men vi stärker också R&D för att kunna erbjuda bättre och snabbare kundanpassningar till våra större partners. Vi levererar det första instrumentet under annat varumärke under maj månad. 

Som tidigare kommunicerats tar det tid att bygga upp en professionell, global distributionskanal, vilket kommer att resultera i relativt svag nettoomsättning under åtminstone den första halvan av 2018. Det stora intresset vi ser från potentiella partners och de många avtalsförhandlingar vi befinner oss i är tydliga indikationer på att vi har ett mycket attraktivt erbjudande och att potentialen på marknaden är signifikant, vilket gör att vi fortsatt är mycket optimistiska.'

Stefan Sandor, VD, Serstech AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Sophie Persson,
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 733 865660
e-post: sp@serstech.com
eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj, 2018 kl. 08.45.

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB
.

Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Raman-spektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

]]>