<![CDATA[SERSTECH AB]]> SERSTECH AB Release
25 April, 2019

Efter avslutad årsstämma, den 24 April, kl.17:45 publicerades årsstämmans kommuniké. I årsstämmans kommuniké saknades väsentlig information gällande årsstämmans beslut om fastställande av lösenkursen på de teckningsoptioner som riktas till VD och övriga anställda i bolaget. Nedan följer därför en rättelse av informationen rörande de teckningsoptioner som de anställda erbjuds förvärva till marknadspris.

Följande kommunicerades:

"Beslöts att ge ut högst 3.200.000 teckningsoptioner 2019/2022 till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 360.000 kronor.

Teckningsoptionerna riktas till VD och övriga anställda i bolagets och medför rätt till teckning av aktier i bolaget i juni 2022. Årsstämman beslöt, med ändring av styrelsens förslag, att lösenkursen för teckningsoptionerna ska uppgå till den volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under tiden från och med den 25 april 2019 till och med den 10 maj 2019."

Ovanstående ersätts med:

"Beslöts att ge ut högst 3.200.000 teckningsoptioner 2019/2022 till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 360.000 kronor.

Teckningsoptionerna riktas till VD och övriga anställda i bolagets och medför rätt till teckning av aktier i bolaget i juni 2022. Årsstämman beslöt, med ändring av styrelsens förslag, att lösenkursen för teckningsoptionerna ska uppgå till 160% av den volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under tiden från och med den 25 april 2019 till och med den 10 maj 2019."

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com


eller besök www.serstech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april, 2019 kl. 10.20.
Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB, tel: 040-20 02 50, e-mail: 
ca@vhcorp.se.

 Om Serstech

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com.

]]>