2011-11-09

TradeDoubler och NetBooster ingår strategiskt partnerskap inom onlinemarknadsföring

TradeDoubler och NetBooster, två ledare aktörer inom onlinemarknadsföring, tillkännagav idag att TradeDoublers tillgångar inom sökverksamhet förs över till NetBooster samt att parterna ingår ett strategiskt partnerskap inom onlinemarknadsföring.

TradeDoublers sökverksamhet med 55 medarbetare, omfattar marknadsföring via sökmotorer (sponsrade länkar) och sökmotoroptimering på uppdrag av kunder i över 20 länder, däribland GAP Europe, NET-A-PORTER, Interflora och Tempur. Avtalet innebär att samtliga TradeDoublers medarbetare inom sökverksamheten i sex europeiska länder tas över av NetBooster. Affären förväntas vara slutförd före årets slut.

Enligt överenskommelsen blir TradeDoubler "preferred partner" för NetBooster inom tjänster för prestationsbaserad marknadsföring, såsom affiliatenätverk, kampanjer och tekniska system, medan NetBooster blir "preferred partener" till TradeDoubler inom både betalda sökningar och organisk sökoptimering. Samarbetet stärker båda bolagen och ger nya och befintliga kunder tillgång till en större geografisk räckvidd inom och utanför Europa, samt djupare kompetens inom digital marknadsföring och e-handel.

"Samarbetet möjliggör för oss att ytterligare fokusera på vår kärnverksamhet, prestationsbaserad marknadsföring, vilket är helt i linje med vår övergripande strategi. Vi stärker vår ledande position och kommer därmed att leverera lönsam och skalbar tillväxt", säger TradeDoublers VD Urban Gillström. "Både våra kunder och våra
anställda gynnas av övergången till NetBooster där sök är kärnverksamhet och NetBooster har en ledande position."

"Att NetBooster tar över ägandet av TradeDoublers sökverksamhet och att ett partnerskap ingås, skapar en win-win-situation för TradeDoublers sökkunder då dessa behåller sina kundansvariga samtidigt som de kan dra fördel av den styrka som ett större sökmarknadsföringsföretag erbjuder", säger Raphaël Zier, VD för NetBooster. "NetBooster kommer nu också att kunna erbjuda sina befintliga kunder en ännu större kompetens inom prestationsbaserad marknadsföring via TradeDoublers ledande position inom detta område i Europa, samt bidra till vår strategiska tillväxt."

Som konsekvens av transaktionen minskar TradeDoublers bruttoresultat med cirka 30 miljoner SEK på årsbasis, men samtidigt förbättras bruttomarginalen. Påverkan på resultat och kassaflöde blir marginell. Nettoeffekten på eget kapital, inklusive vinst- och förlusteffekter från avvecklade verksamheter, uppskattas till cirka -40 miljoner SEK. Från 1 november presenteras sökverksamheten som avvecklad verksamhet i TradeDoublers räkenskaper.

Rådgivare till TradeDoubler i transaktionen var GP Bullhound.

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Gillström
VD och koncernchef TradeDoubler
Tel. 08 46 501 206
Mobil. 070 785 76 00
urban.gillstrom@tradedoubler.com   

Erik Skånsberg
CFO TradeDoubler
Tel. 08 40 508 91
Mobil. 070 264 70 35
erik.skansberg@tradedoubler.com   

Om TradeDoubler
TradeDoubler hjälper företag att förbättra sina resultat online, både för att sälja mer och för att skapa medvetenhet om sitt varumärke. Kärnverksamheten är prestationsbaserad marknadsföring över Internet. Med ett nätverk med över 138 000 webbpublishers hjälper TradeDoubler över 1 900 annonsörer från hela världen att nå sina affärsmål. Företaget har en unik räckvidd och når ca 75 procent av Europas e-handelskonsumenter. Bland annonsörerna finns Apple Store, American Express, Dell, Disney, Expedia, lastminute.com och Nokia. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Om NetBooster
NetBooster grundades 1998 och är en oberoende grupp av specialiserade digitala marknadsföringsbyråer som arbetar tillsammans för att leverera innovativa tjänster i 24 länder över hela världen. NetBooster är en pionjär inom den digitala marknadsföringsbranschen som utvecklar sitt utbud av onlinetjänster inkluderande: sökmotoroptimering, pay-per-click annonsering, display reklam, affiliatemarknadsföring, webbutveckling, rådgivning inom Google Analytics, marknadsföring i sociala medier och specialistkunnande på Facebook.

NetBooster, med huvudkontor i Paris, har även kontor i Spanien, Italien, Tyskland, Finland, Kina, Filippinerna och Brasilien. NetBooster är även majoritetsägare i Guava Group A/S, som vidgar dess räckvidd till Danmark, Sverige och Storbritannien. NetBooster är marknadsledande på den internationella arenan med en försäljning på över 31 miljoner euro räkenskapsåret 2009. Koncernen är mycket engagerad i tillväxt och innovation. NetBoosters framgång bekräftas av bokslutet för 2010, som visar att försäljningen ökade med 45 procent till 45,1 miljoner euro och bruttoresultatet ökade med 52 procent till 22,8 miljoner euro.

Under ledning av Rafael Zier bär företaget OSEO-ANVARs kvalitetsstämpel som ett "innovativt företag" och därmed är dess aktier kvalificerade för FCPIs (franska fonder). NetBoosters aktie handlas på marknaden Alternext Paris NYSE Euronext.


Denna information är sådan som TradeDoubler skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2011 kl 08.00 svensk tid.

Strategiskt partnerskap inom onlinemarknadsföring