Van Lanschot tekent koopovereenkomst inzake overname CenE Bankiers

F. van Lanschot Bankiers NV (Van Lanschot) heeft de koopovereenkomst met betrekking tot de overname van de aandelen van CenE Bankiers getekend. Op 20 juli 2004 kondigde Van Lanschot aan dat zij verwachtte overeenstemming te kunnen bereiken met ING Groep NV over deze overname. Met CenE Bankiers versterkt Van Lanschot haar positie als bank voor de vermogende particulier en het (familie)bedrijf.
 
De koopprijs zal circa 250 miljoen bedragen, waarvan ongeveer 82 miljoen goodwill is. In de koopprijs is rekening gehouden met toekomstige verplichtingen van Van Lanschot voor de pensioenen conform IFRS van de medewerkers die thans werkzaam zijn bij CenE Bankiers. De definitieve koopprijs zal worden vastgesteld aan de hand van de balans van CenE Bankiers op de datum van de aandelenoverdracht en met inachtneming van enkele mogelijke correcties, onder meer uit hoofde van verplichtingen gerelateerd aan de implementatie van IFRS (International Financial Reporting Standards) per 1 januari 2005.
 
De overdracht van de aandelen zal op 30 september 2004 plaatsvinden, onder andere onder voorbehoud van de verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank voor de overname. Binnen enkele weken zullen nadere details over de financiering van de overname worden bekendgemaakt. CenE Bankiers wordt met ingang van het vierde kwartaal 2004 geconsolideerd.
 
's-Hertogenbosch, 27 september 2004
 
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen: