Van Lanschot: Balans op orde

Van Lanschot houdt haar balans goed intact. Dankzij de emissie van € 150 miljoen aan preferente aandelen in december 2008 liggen de kapitaalratio's ver boven de wettelijke eisen. De voorbereidingen voor het toepassen van de Basel II F-IRB benadering per 1 januari 2010 vorderen naar wens. De implementatie van F-IRB zal naar verwachting leiden tot een verhoging van de kapitaalratio's met circa 2 procentpunten.
 
Meer dan andere banken, financiert Van Lanschot haar kredietverlening met de toevertrouwde middelen van haar cliënten. Dit wordt uitgedrukt in de fundingratio, die per 31 maart 2009 86,2% bedroeg (loan to deposit ratio van 116%).
Ondanks de hoge kwaliteit van de kredietportefeuille is de impact van de recessie voelbaar en ziet de bank de kredietverliezen oplopen.
 
Moeilijke marktomstandigheden
Nieuwe kredieten in 2009, met name in de zakelijke sector, worden verstrekt tegen betere marges dan voorheen. Het effect van deze marges wordt tenietgedaan door de hoge tarieven die vanwege de marktomstandigheden moeten worden betaald op deposito's en spaarrekeningen. Door haar hoge fundingratio heeft Van Lanschot relatief veel last van deze hoge creditrentes. De provisie-inkomsten bleven onder druk staan in de eerste drie maanden van het jaar. Door de aanhoudende onrust op de aandelenmarkten zijn beleggers nog steeds terughoudend met het doen van effectentransacties en de gedaalde aandelenkoersen leiden tot lagere beheerprovisies.
Het brutoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009, vóór bijzondere waardeverminderingen, was positief. Het nettoresultaat na de bijzondere waardeverminderingen voor het eerste kwartaal was negatief.
 
Bijzondere posten
Zoals eerder aangekondigd heeft de bank onderzocht of de modernisering van de IT-omgeving getemporiseerd kon worden. Dit onderzoek is afgerond. Omdat is geconstateerd dat de kwaliteit en stabiliteit van de huidige IT-omgeving voldoende zijn om de continuïteit van de core bankingactiviteiten te waarborgen is besloten om deze modernisering geleidelijk te realiseren onder gedeeltelijke handhaving van de bestaande systeemomgeving. Dit besluit zal leiden tot een versnelde afschrijving van de geactiveerde kosten in het tweede kwartaal voor een bedrag dat zal liggen tussen € 30 miljoen en € 35 miljoen (voor belastingen).
 
De eerder aangekondigde efficiencymaatregelen worden momenteel binnen de organisatie doorgevoerd. Het effect van deze maatregelen op de bedrijfslasten zal pas in 2010 volledig zichtbaar worden. In het tweede kwartaal van 2009 zal met betrekking tot deze maatregelen een voorziening worden genomen van circa € 6 miljoen (voor belastingen).
 
's-Hertogenbosch, 11 mei 2009
 
 
Perscontacten Van Lanschot: Etienne te Brake, Woordvoerder Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 30 26; Mobiel +31 (0)6 12 505 110; E-mail e.tebrake@vanlanschot.com
 
Investor Relations Van Lanschot: Geraldine Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; Mobiel +31 (0)6 13 976 401; E-mail g.a.m.bakker@vanlanschot.com
 
 
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot richt zich op een drietal doelgroepen: de vermogende particulier, het middelgrote (familie)bedrijf en de institutionele belegger. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.
 
 
Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: