Publicerad: 2016-12-05 13:50:00 CET
Vitec Software Group AB
Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar Plania AS i Norge

Vitec förvärvar Plania AS i Norge

Vitec Software Group AB (publ) har den 5 december avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i det norska programvarubolaget Plania AS, vars produkt är en bransch­specifik programvara för fastighetsförvaltning samt drift och underhåll av fastigheter. Bolaget förväntas omsätta 28,4 MNOK för räkenskapsåret 2016, med ca: 48 % repetitiva intäkter och ett EBITDA resultat om ca 6,6 MNOK.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från 5 december och bolaget kommer att ingå i Vitecs segment "Fastighet".

  • Plania är ett mycket välskött företag med en affärsmodell och ett produkterbjudande som ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi för Vitec. Som industriell aktör är det avgörande för oss att de bolag vi köper passar väl in i vår affärsmodell och att de delar våra grundläggande värderingar. Plania är ett etablerat och moget företag som erbjuder egenutvecklade programvaror till en specifik bransch, de har en lönsam verksamhet som uppfyller alla våra kriterier, säger Lars Eriksson, M&A Vitec Software Group. 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39
Lars Eriksson, M&A Vitec Software Group AB (publ) mob +46 70 831 15 02
Leif Kvie, Grundare Plania AS, tel. +47 51 95 90 95

Tid för Information
Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 5 december 2016 kl. 13:50.