logo

Wilson ASA : Salg av skip - MV Wilson Riga

 

Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Riga til et albansk selskap for USD 520.000. Skipet er bygget i 1976 og er på 6 085 dwt.

MV Wilson Riga var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Riga vil ikke ha noen regnskapsmessig effekt da skipet selges til bokført verdi. Transaksjonen vil heller ikke ha noen likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 113 skip hvorav 80 er eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson ASA
Bergen, 13. juni 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12