logo

Wilson ASA : Salg av skip - MV Wilson Rouen

 

Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Rouen til et selskap på Marshall Islands for USD 450.000. Skipet er bygget i 1976 og er på 6 085 dwt.

MV Wilson Rouen var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Rouen vil gi et lite regnskapsmessig tap da skipet selges til litt under bokført verdi. Transaksjonen vil ikke ha noen likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 116 skip hvorav 79 er eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson ASA
Bergen, 15. juli 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12