logo

Wilson ASA : Kvartalsrapport 2Q 2016

 

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2. kvartal 2016.

Wilson ASA
Bergen, 12. august 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kvartalsrapport 2Q 2016