logo

Wilson ASA : Salg av Euro Container Line til Samskip

 

Wilson har inngått avtale om salg av virksomhetsområdet Euro Container Line («ECL») til selskapet Samskip Multimodal BV («Samskip»).

Samskip vil overta all aktivitet som i dag utføres gjennom ECL, dvs container feedering i linje mellom havner på Vest- og Midt-Norge og Hamburg, Bremerhaven og Rotterdam. ECL utfører i dag denne tjenesten med tre skip; to eide og ett innleid. Samskip vil leie de to eide skipene for en periode på tre år og overta leieforholdet for det innleide skipet.

Container feedering vurderes ikke lenger som et viktig virksomhetsområde for Wilson og man har av den grunn besluttet å avhende virksomheten. Samskip vil betale MEUR 2,5 for aktiviteten. Wilson har goodwill relatert til virksomhetsområdet på MEUR 3,2 slik at transaksjonen forventes å gi et regnskapsmessig tap i størrelsesorden MEUR 0,7. Oppgjørsform er avtalt til MEUR 1 ved overdragelse av aktiviteten, MEUR 1 etter 12 måneder og MEUR 0,5 etter 24 måneder.

Transaksjonen forventes gjennomført innen utgangen av september måned.

Wilson ASA
Bergen, 29. august 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12