logo

Wilson ASA : Salg av skip - MV Wilson Rough

 

Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Rough til et selskap på Marshall Islands for USD 518.500. Skipet er bygget i 1976 og er på 6 085 dwt.

MV Wilson Rough var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Rough vil gi et regnskapsmessig tap da skipet selges til noe under bokført verdi. Transaksjonen vil ikke ha noen likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 113 skip hvorav 79 er eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson ASA
Bergen, 6. oktober 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12