logo

Wilson ASA : Kvartalsrapport 3Q 2016

 

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 3. kvartal 2016.

Wilson ASA
Bergen, 3. november 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kvartalsrapport 3Q 2016