logo

Wilson ASA : Ny hovedaksjonær: Caiano AS

 

Tidligere hovedaksjonær i Wilson ASA, Caiano Eiendom AS, har i dag overført sin samlede aksjebeholdning i Wilson ASA til sitt morselskap Caiano AS. Caiano Eiendom AS er et heleid datterselskap av Caiano AS.

Transaksjonen innebar en overføring av 37 820 599 aksjer, tilsvarende 89,6 % av totalt 42 216 000 aksjer i Wilson ASA. Etter transaksjonen eier Caiano Eiendom AS ingen aksjer i Wilson ASA mens Caiano AS eier 37 820 599 aksjer i Wilson ASA.

Etter søknad har Oslo Børs, som tilbudsmyndighet, gitt dispensasjon fra tilbudsplikt etter Verdipapirhandelloven § 6-2 (3) for overdragelsen.

Wilson ASA
Bergen, 29. desember 2016


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12