logo

Wilson ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling 11. mai 2017

 

Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes torsdag 11. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.


 

Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 11 på dagsorden. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Petter Berge.

  

 

Wilson ASA
Bergen, 7. april 2017

 

 
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Generalforsamling 2017 - innkalling
Generalforsamling 2017 - paamelding og fullmaktsskjema
Generalforsamling 2017 - vedlegg sak 4 til 11