logo

Wilson ASA : Organisasjonsendring

 

Stig Tore Vangen (38) er ansatt som ny finansdirektør i Wilson ASA. Vangen er i dag leder for Investor Relations i Sparebanken Vest. Han vi tiltre stillingen i Wilson i begynnelsen av august.

 

 

Wilson ASA

Bergen, 25. april 2017

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12