logo

Wilson ASA : Caiano erverver 100 000 aksjer etter avsluttet tvistesak

 

 

Caiano AS har i dag inngått aksjekjøpsavtale med Aega ASA om kjøp av 100 000 aksjer i Wilson ASA til NOK 10,60 per aksje. Ny beholdning for Caiano AS er 37 920 599 aksjer tilsvarende 89,83 % av aksjene i Wilson ASA.

 

Aega ASA innga begjæring om overskjønn til Gulating lagmannsrett den 6. juni 2016. Gulating lagmannsrett avsa overskjønn den 18. april 2017 der løsningssummen for aksjene som Aega ervervet den 17. juni 2015 igjen ble satt til NOK 10,60 per aksje.

Caiano AS inngikk deretter i dag aksjekjøpsavtale med Aega ASA hvoretter Caiano AS har ervervet Aegas 100 000 aksjer i Wilson ASA.

Caiano AS er kontrollert av styrets formann Kristian Eidesvik.

 

 

 

Wilson ASA

Bergen, 4. mai 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12