logo

Wilson ASA : Caiano erverver 20 000 aksjer etter avsluttet tvistesak

 

Caiano AS har i dag inngått aksjekjøpsavtale med Lars Tore Brandeggen om kjøp av 20 000 aksjer i Wilson ASA til NOK 10,60 per aksje. Ny beholdning for Caiano AS er 37 940 599 aksjer tilsvarende 89,87 % av aksjene i Wilson ASA.


Brandeggen handlet sammen med Aega ASA som innga begjæring om overskjønn til Gulating lagmannsrett den 6. juni 2016. Gulating lagmannsrett avsa overskjønn den 18. april 2017 der løsningssummen for aksjene ervervet den 17. juni 2015 igjen ble satt til NOK 10,60 per aksje.


Caiano AS er kontrollert av styrets formann Kristian Eidesvik.

  


Wilson ASA
Bergen, 9. mai 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12