logo

Wilson ASA : Kvartalsrapport 1Q 2017

 

 

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 1. kvartal 2017.

  

Wilson ASA
Bergen, 11. mai 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kvartalsrapport 1Q 2017