logo

Wilson ASA : Avholdt generalforsamling

 

 

Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle saker ble enstemmig vedtatt som innstilt.

 

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

 

 

Wilson ASA
Bergen, 11. mai 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Protokoll generalforsamling 11 mai 2017