logo

Wilson ASA : Caiano erverver 15 000 aksjer etter avsluttet tvistesak

  

Caiano AS har i dag inngått aksjekjøpsavtale om kjøp av 15 000 aksjer i Wilson ASA til NOK 10,60 per aksje. Ny beholdning for Caiano AS er 37 955 599 aksjer tilsvarende 89,91 % av aksjene i Wilson ASA.

 

Selger handlet aksjer og krevde seg innløst iht. aksjeloven § 4-26 samme dag som Aega ASA. Aega ASA innga begjæring om overskjønn til Gulating lagmannsrett den 6. juni 2016. Gulating lagmannsrett avsa overskjønn den 18. april 2017 der innløsningssummen for aksjene ervervet den 17. juni 2015 ble satt til NOK 10,60 per aksje.


Caiano AS er kontrollert av styrets formann Kristian Eidesvik.

  

 

Wilson ASA
Bergen, 12. mai 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12