logo

Wilson ASA : Kjøp av skip - MV Arion og MV Hestia

 

Wilson har inngått avtale med den tyske rederigruppen Lauterjung om kjøp av de to bulkskipene MV Arion (1999, 2460 dwt) og MV Hestia (2000, 2460 dwt).

 

Samlet kjøpesum er avtalt til MEUR 3,5 og det forventes at skipene overtas i løpet av neste kvartal. Ved overtagelse vil skipene bli gitt Wilson-navn. Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets låneramme i bank.

 

Kjøpet av MV Arion og MV Hestia markerer ikke en tilvekst til dagens flåte da Wilson p.t. kontrollerer begge skipene kommersielt gjennom tidscerteparti, men underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet innen dette tonnasjesegmentet.

 

Wilson opererer pr. dags dato en flåte på 119 skip hvorav 80 er eiermessig kontrollert av selskapet.

 

 

Wilson ASA
Bergen, 14. juni 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12