logo

Wilson ASA : Kvartalsrapport 2Q 2017

 

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2. kvartal 2017.

 

 

Wilson ASA
Bergen, 11. august 2017

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kvartalsrapport 2Q 2017