logo

Wilson ASA: Salg av skip - MV Wilson Tyne

 

Salg av skip - MV Wilson Tyne.
Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Tyne for USD 830.000. Skipet er bygget i 1980 og er på 7 106 dwt.

MV Wilson Tyne var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Tyne vil gi noe regnskapsmessig gevinst da skipet selges til noe over bokført verdi. Transaksjonen vil ikke ha noen likviditetseffekt da nettoprovenyet fra transaksjonen vil gå til å innfri påhvilende gjeld på skipet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 118 skip hvorav 80 er eiermessig kontrollert av selskapet.

For mer informasjon

Stig Vangen, tlf: 920 19 134

Wilson ASA

Bergen, 08.desember 2017

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12