logo

Wilson ASA: Utbytte NOK 0,50/aksje

Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 11. mai 2017 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2016 på NOK 0,50 pr aksje.  

Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av bedret økonomisk utvikling og styrket likviditet i selskapet.

Wilson ASA

Bergen, 14. desember 2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.