logo

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA

 

Nøkkelinformasjon

Utbyttebeløp: 0,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 15 desember 2017

Ex-dato: 18 desember 2017

Record date (eierregisterdato): 19 desember 2017

Betalingsdato: 28 desember 2017

 

Vedtaksdato: 13 desember 2017

Wilson ASA

Bergen, 14. desember 2017

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.