logo

Wilson ASA: Kjøp av skip - MV Wilson Holla og MV Hanseatic Trader

Wilson har inngått avtale om kjøp av de to bulkskipene MV Hanseatic Trader (2001, 4 345 dwt) og MV Wilson Holla, ex Hanseatic Scout (2002, 4 345 dwt).

Samlet kjøpesum er avtalt til MEUR 5,8 og det forventes at skipene overtas i løpet av første kvartal 2018. Ved overtagelse vil begge skipene bli gitt Wilson-navn. Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets låneramme i bank.

Kjøpet av MV Hanseatic Trader og MV Wilson Holla markerer tilvekst til dagens flåte med ett skip da Wilson kontrollerer p.t et av skipene, MV Wilson Holla, gjennom kommersielt tidscerteparti.

Kjøpet underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette tonnasjesegmentet.

Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 118 skip hvorav 81 er eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson ASA

Bergen, 4. Desember 2018