logo

Wilson ASA: Kvartalsrapport 4Q 2017

Wilson Asa rapporterer økt inntjening og driftsresultat for fjerde kvartal 2017.

Konsernet oppnådde i fjerde kvartal 2017 brutto fraktinntekter på MEUR 71,4, opp fra  MEUR 62,5 i fjerde kvartal 2016. Konsernet har i samme periode oppnådd lav kostnadsvekst fra MEUR 26,0 i fjerde kvartal 2016 til MEUR 26,4 i fjerde kvartal 2017. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2017 på MEUR 13,2 mot MEUR 7,4 i fjerde kvartal 2016. Selskapet har dermed sitt beste kvartalsresultat siden tredje kvartal 2008. Bedre spotmarked i selskapets segment forklarer i all hovedsak resultatforbedringen.

Starten av 2018 har vært preget av perioder med dårlig vær som gir økt tidsbruk på reisene. På tross av dette forventer selskapet inntjening i første kvartal 2018 på nivå med fjerde kvartal 2017.

På bakgrunn av den positive utviklingen i fjerde kvartal 2017 og god kostnadskontroll, forventer selskapet et bedre driftsresultat i 2018 enn i 2017.

Styret foreslår utbytte for året 2017 på NOK 0,50 pr. aksje.

Hovedpunkt for fjerde kvartal 2017

Hovedpunkt for året 2017

For mer informasjon:
Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson:
Stig Vangen ,CFO, tlf  920 19 134

Wilson ASA
Bergen, 21. februar 2017
  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Wilson ASA_ Kvartalsrapport - 4 kvartal 2017