logo

Wilson ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 9. mai 2018

Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes onsdag 9. mai 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.

Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 11 på dagsorden. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

 

Wilson ASA

Bergen, 10. april 2018

 

Generalforsamling 2018 - innkalling
Generalforsamling 2018 - paamelding og fullmaktskjema
Generalforsamling 2018 - vedlegg sak 4 til 11