logo

Wilson ASA: Kvartalsrapport 1Q 2018

Markedet fremstår å være inne i et positivt sentiment med underliggende vekst i aktiviteten i Europa. På tross av en unormal kald vinter som har resultert i lavere produksjon og lavere etterspørsel etter blant annet gjødseltransport, har ratene festet seg til et bedre nivå gjennom kvartalet.

Konsernet oppnådde i første kvartal 2018 brutto fraktinntekter på MEUR 67,4 opp fra MEUR 65,1 i første kvartal 2017. Netto driftsinntekter utgjorde MEUR 37,6 som er en økning på MEUR 4,3 fra samme periode i 2017.

Kostnadsutviklingen er god. Konsernets driftskostnader er ned MEUR 0,9 sammenlignet med første kvartal 2017 og endte på MEUR 25,2.  

Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal 2018 på MEUR 12,4 mot MEUR 7,2 i første kvartal 2017. 

Hovedpunkt for første kvartal 2018 (tall i parentes 1Q 2017):

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf 920 19 134

Wilson ASA Bergen, 9. mai 2018

Wilson Asa kvartalsrapport 1Q 2018