logo

Wilson ASA: Avholdt generalforsamling


Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA.

Alle saker ble enstemmig vedtatt som innstilt.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Wilson ASA
Bergen, 9. mai 2018

Protokoll generalforsamling 9 mai 2018