logo

Wilson ASA: Kvartalsrapport 2Q 2018

Wilson Asa rapporterer økt inntjening for andre kvartal 2018 og for første halvår 2018.

Første halvår 2018 har vært preget av et marked i et positivt sentiment med god lastetilgang der ratene har festet seg på et høyere nivå enn tidligere. Markedsforbedringen kombinert med god kostnadskontroll har således bidratt til resultatforbedring for andre kvartal 2018 og for første halvår 2018.

For andre kvartal 2018 leverer selskapet EBITDA på MEUR 13,1, som er opp fra MEUR 8,3 for tilsvarende periode i fjor. EBITDA for årets seks første måneder ble forbedret med MEUR 10 til MEUR 25,5, opp fra MEUR 15,5 for første halvår 2017. Resultatforbedringen skyldes i all hovedsak økte fraktinntekter.

Hovedpunkt for andre kvartal 2018 (tall i parentes 2Q 2017):

Hovedpunkt for første halvår 2018 (tall i parentes første halvår 2017):

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf 920 19 134

Wilson ASA
10. august 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Wilson ASA kvartalsrapport 2Q 2018