logo

Wilson ASA: Kvartalsrapport 3Q 2018

Wilson ASA rapporterer fortsatt god inntjening.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) per 30.09.2018 viser MEUR 35,6 (MEUR 24,1), en resultatforbedring på 48 % sammenlignet med resultat for tilsvarende periode i 2017.

Resultatene for tredje kvartal isolert reflekterer fortsatt en forbedring fra samme periode i 2017. For 3. kvartal 2018 oppnådde Wilson brutto fraktinntekter på MEUR 67,1 (MEUR 64,3), en oppgang på MEUR 2,8 fra 3. kvartal 2017. Konsernets driftskostnader utgjorde i 3. kvartal 2018 MEUR 25,6 (MEUR 26,1), en nedgang på MEUR 0,5 i forhold til samme periode i 2017. Økt inntjening kombinert med god kostnadskontroll har således bidratt til økt driftsresultat. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde i 3. kvartal 2018 MEUR 10,0 (MEUR 8,6), en forbedring på MEUR 1,4 fra 3.kvartal 2017.

 Hovedpunkt for tredje kvartal 2018 (tall i parentes 3Q 2017):

  * Økt EBITDA til MEUR 10,0 (MEUR 8,6)

  * Nettoinntjening/dag, EUR 3 363 (EUR 3 285)

  * God kostnadsutvikling MEUR 25,6 (MEUR 26,1)

  * Overtatt ett skip i kvartalet

  * Etter kvartalets slutt tatt levering av ett nybygg samt inngått avtale om kjøp av seks skip

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf. 920 19 134

Wilson ASA

9. november 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Wilson ASA kvartalsrapport 3Q 2018