logo

Wilson ASA: Utbytte NOK 0,50/aksje

Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 9. mai 2018 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 0,50 pr aksje. Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av bedret økonomisk utvikling.

Wilson ASA Bergen,

27. november 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12