logo

Wilson ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA

Nøkkelinformasjon

Utbyttebeløp: 0,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 28. november 2018

Ex-dato: 29. november 2018

Record date (eierregisterdato): 30. november 2018

Betalingsdato: 11. desember 2018

Vedtaksdato: 27. november 2018

Wilson ASA Bergen,

27. november 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12