logo

Wilson ASA: Kapitalforhøyelse registrert i Foretaksregisteret

Aksjekapitalforhøyelsen i Wilson ASA som ble gjort i forbindelse med kjøp av seks bulkskip er i dag registrert i Foretaksregisteret.

For mer utfyllende informasjon om transaksjonen vises det til børsmeldingen publisert 30.10.2018.

Wilson ASAs aksjekapital er nå NOK 219 300 910 fordelt på 43 860 182 aksjer.

Wilson ASA

Bergen, 21. februar

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12