logo

Wilson ASA: Endelig årsregnskap 2018

Vedlagt følger endelig regnskap for 2018 for Wilson ASA konsern og morselskap.

 

Vedlegget inneholder styrets beretning for 2018 inklusive prinsipper for

eierstyring og selskapsledelse, årsregnskap med noter for morselskap og konsern

samt revisors beretning.

 

 Wilson ASA

 

Bergen, 22. februar 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Wilson ASA og konsernregnskap 2018