Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019

21. Helmikuu 2019

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019


ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.2.2019 KLO 16:50

Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 1.2.2019

Perjantaina 1.2.2019 pidetty Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat. Päätökset ovat olleet saatavilla kokonaisuudessaan 11.2.2019 lähtien yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Osinkoa 0,48 eur / osake

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 maksettavaksi osingoksi 0,48 eur/osake, josta 0,44 eur/osake jaetaan tilikauden voitosta ja loppuosa 0,04 eur/osake sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kokonaisosinkosumma on 2 323 251,84 euroa. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 14.2.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (ei työsuhdetta tai historiaa yhtiössä) maksetaan palkkiona 1000 euroa kokoukselta. Palkitsemiskäytäntö on sama kuin tilikaudella 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uusina jäseninä Pekka Neittaanmäki ja Simo Ratilainen sekä vanhoina jäseninä jatkavat Timo Häll, Jarmo Suonpää, Pasi Aaltola, Antti Noronen, Simo Huvila sekä Matti Häll.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Riikka Maunula.

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatuista osakeanneista henkilöstölle enintään 2 % osalta osakekannasta (96 802 kpl) sekä yrityshankintoihin tai muihin yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi enintään 18 % osakekannasta (871 219 kpl).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2020 asti.


Admicom Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

Admicom Oyj

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Jenni Renko

Markkinointipäällikkö

Admicom Oyj

jenni.renko@admicom.fi

+358 44 332 2248


Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

 

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % oli toistuvaa kuukausilaskutusta vuonna 2018. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 120 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. www.admicom.fi

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy