2016-07-15 11:00:00

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2016

Perioden april - juni

Perioden januari - juni

Värdeförändringen på Tractions noterade aktieinnehav sedan 30 juni uppgår till 49 Mkr

För ytterligare information kontakta: 
 
Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

 

Traction delårsrapport Q2 2016