2016-08-17 08:00:00

AB Traction : Traction har förvärvat 7,9% av aktierna i Poolia

Traction förvärvade igår 1.357.000 B-aktier i Poolia vilket motsvarar 7,9% av kapitalet och 4,1% av rösterna. Traction ägde innan detta köp inga aktier i Poolia.

Stockholm den 17 augusti 2016

AB Traction

Petter Stillström

Flaggning Poolia 17 augusti 2016