2016-10-18 08:00:00

AB Traction: Delårsrapport januari - september 2016

Perioden juli - september

Perioden januari - september

Händelser efter rapportperiodens utgång


För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Traction delårsrapport Q3 2016