2017-05-09 08:08:35

AB Traction: Traction avyttrar innehavet i Waterman Group i samband med ett offentligt bud

  
Det japanska konsultföretaget CTI Engineering Co Ltd har idag lämnat ett offentligt kontantbud till samtliga aktieägare i Waterman Group som handlas på Londonbörsen. Budet uppgår till 140 pence per aktie vilket innebär en budpremie om ca 83% jämfört med stängningskursen den 8 maj 2017.

Traction har varit delägare i Waterman sedan 2013 och har successivt ökat ägandet sedan dess till att idag utgöra bolagets största ägare med ca 17% av aktierna.

Traction har i samband med budet avyttrat samtliga aktier i Waterman till CTI för motsvarande ersättning som erbjuds i budet.

Erhållen likvid uppgår till 7,4 milj pund motsvarande knappt 85 Mkr. Resultateffekten under det andra kvartalet uppgår till drygt 40 Mkr.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

 

Denna information är sådan information som AB Traction är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08.00.

Pressmeddelande