2018-10-17 13:00:00

AB Traction: Delårsrapport januari - september 2018

Perioden juli - september

Perioden januari - september

Händelser efter rapportperiodens utgång

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Traction är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 13.00 CET.

Delårsrapport januari-september 2018