2019-05-09 14:30:00

AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2019

Perioden januari - mars

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

 

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 14.30 CET.

Delårsrapport januari-mars 2019