Nyhetsarkiv

'99 |  '00 |  '01 |  '02 |  '03 |  '04 |  '05 |  '06 |  '07 |  '08 |  '09 |  '10 |  '11 |  '12 |  '13 |  '14 |  '15 |  '16 |  '17 |  '18 |  '19;

2002-11-22
Traction: Flaggning
2002-11-08
Traction: Delårsrapport januari - september 2002
2002-08-12
Traction: Delårsrapport januari - juni 2002
2002-05-13
Traction: Delårsrapport januari - mars 2002
2002-03-26
Traction: Årsredovisning 2001
2002-02-24
Traction: Flaggningar i Thalamus
2002-02-06
Traction: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2001